centrum-logistyczne

Centrum logistyczne – czym jest dla procesu spedycji?

Podstawową funkcją centrum logistycznego jest magazynowanie towarów i wsparcie procesu transportu. Jednakże zadania tego ogniwa łańcucha logistycznego się na tym nie kończą. Centrum logistyczne odgrywa również ważne role dla procesu spedycji. O czym mowa?

Miejsce składowania i przeładunku towarów

Centra logistyczne pełnią kluczową rolę w przeładunku towarów. Hale magazynowe pozwalają na składowanie przewożonych produktów w odpowiednich warunkach i oczekiwanie na dalszy transport. Ma to istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości przewozu, co w bezpośredni sposób oddziałuje na planowanie trasy przez spedytora.

Kierowcy przywożą towary do centrum logistycznego, gdzie dochodzi do ich przeładunku i przygotowania kolejnych palet do transportu. Spedytor nie musi organizować obsługi do rozładowania i magazynowania towaru, ponieważ cały proces obsługiwany jest przez centrum logistyczne.

Optymalizacja procesów logistycznych

Firmy spedycyjne wykorzystują także potencjał centrów logistycznych do optymalizowania procesów logistycznych. Hale magazynowe pomagają im lepiej organizować transport towarów, umożliwiając wysyłanie w trasę tylko w pełni załadowanych pojazdów.

Jeżeli nie spowoduje to opóźnień w dostawie, spedytor może zdecydować się na kilkudniowe przechowanie towaru w centrum logistycznym, dopóki nie znajdzie innego ładunku, jaki w tą samą trasę może zabrać przewoźnik. Ogranicza to ilość samochodów dostawczych jeżdżących „na pusto”, co przekłada się na korzyści dla przewoźnika.

Kontrola jakości i kompletności ładunku

kontrola-jakosci-ladunku

Ważną funkcją centrów logistycznych jest także kontrolowanie przewożonego ładunku. Osoby pracujące w magazynie odpowiedzialne są za przygotowanie towaru do transportu, co zdejmuje ten obowiązek z kierowcy i spedytora.

Sprawdzeniu podlega nie tylko kompletność wysyłki, ale także jakość towarów – o ile pozwala na to sposób ich zapakowania. Skraca się czas potrzebny na obsługę kierowcy, w tym rozładunek i załadunek towarów. Zwykle na przewoźnika czeka także przygotowana dokumentacja i sprzęt potrzebny do obsługi ładunku.

Centrum logistyczne a przepływ informacji

W procesie spedycji bardzo ważny jest płynny przepływ informacji. Spedytor jest bowiem osobą pośredniczącą pomiędzy przewoźnikiem, właścicielem towaru i jego odbiorcą. Centra logistyczne pełnią ważną rolę w zachowaniu płynności tego procesu, a dzięki zintegrowanym systemom przekazywania informacji ułatwiają pracę firm spedycyjnych.

W centrach logistycznych znaleźć można informacje o odbiorcy ładunku, wielkości zamówienia, czy wreszcie czasie dostawy. Pomagają one także w kontakcie z klientami, co jest kluczowe w sprawnym przepływie towaru.

Nadzór nad procesem spedycji

Kontrola procesu spedycji pośrednio wiąże się z funkcją informacyjną centrów logistycznych. Dzięki posiadanym danym możliwe jest nadzorowanie przepływu towarów, a tym samym ocena sprawności procesu spedycji.

Centra logistyczne mogą w odpowiednim momencie zareagować na opóźnienia w transporcie, czy ułatwić kontakt z klientem. Pozwalają nadzorować terminowość transportu, czas zalegania towarów w magazynie, czy wreszcie dostosowanie pojazdów do typu przewożonego ładunku. To ważne zarówno z perspektywy właściciela, jak i odbiorcy towaru.

Centra logistyczne pełnią wiele funkcji, integrując ze sobą pozostałe ogniwa łańcucha transportowego. Ich rolą w procesie spedycji jest między innymi ułatwianie przeładunku towarów, czy optymalizacja przebiegu transportu. Zaobserwowanie wszystkich zadań centrów logistycznych w procesie spedycji pomoże w lepszym zarządzaniu jego przebiegiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *