rola-i-zadania-spedytora

Rola i zadania spedytora w procesie spedycji

W branży transportowej odpowiednie zarządzanie na wszystkich etapach usługi, stanowi podstawę każdego zlecenia. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie całego procesu transportowego, jest działający na zlecenie odbiorcy, spedytor (ang. farwarder). W praktyce spedytor dogląda towarów, w trakcie ich przemieszczania oraz wszystkich czynności, związanych z tym procesem.

Profil idealnego spedytora – jakie cechy powinien posiadać?

Na barkach spedytorów ciąży olbrzymia odpowiedzialność, dlatego osoba zajmująca takie stanowisko powinna posiadać wiele umiejętności, które pomogą jej doglądać procesów logistycznych podczas transportu towarów. Wśród najważniejszych cech, jakie spedytor powinien posiadać, wymienia się przede wszystkim doskonałą znajomość rynku transportowego, a także, w razie braków wiedzy, zdolność do szybkiego wyszukiwania rzetelnych informacji.

Spedytor i planowanie

Dobrze zaplanowany przewóz towarów niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak minimalizacja kosztów, żeby jednak to osiągnąć potrzebne są zdolności zarówno z dziedziny zarządzania, jak i analizy. Jest to też praca pod dużą presją, szczególnie w sytuacjach, w których pojawiają się nieoczekiwane problemy, np. awarie, bądź konieczność zmiany trasy.

Wówczas pomimo stresu, trzeba szybko szukać nowych, optymalnych rozwiązań, które nie tylko pozwolą na dostarczenie produktu, ale jednocześnie spełnią wymagania konkretnego klienta.

Z jednej strony spedytor przygotowuje przebieg danego zlecenia, a z drugiej bezustannie go dogląda, dzięki systemom monitorującym. Liczy się więc wszechstronna wiedza, umiejętność pracy pod presją, dobra komunikatywność, zdolność zarządzania i analizy, a także wiele innych przydatnych umiejętności, uzależnionych od konkretnego przypadku.

Rola spedytora – główne zadania

spedytor-glowne-zadania

 

Do zadań spedytora należy logistyczne zarządzanie spedycją, a zatem zarówno planowanie transportu, jak i organizacja całego procesu. Spedytor stanowi też swoiste połączenie między dostawcą, a klientem. Poza samym nadzorowaniem transportu, odpowiedzialny jest także za szeroko rozumiane czynności z nim związane. Są to np.

  • ewentualne przeładunki,
  • składowanie towaru,
  • pakowanie produktów,
  • kwestie ubezpieczenia,
  • otrzymanie i przekazanie towaru,
  • zarządzanie flotą.

W obowiązku spedytora jest także udzielanie jak najlepszych porad zleceniodawcy, opartych o rzetelne informacje. Jeśli na skutek błędnej analizy, bądź źle oszacowanych źródeł, towar np. przybędzie na miejsce z opóźnieniem, spedytor może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Planowanie i organizacja procesu transportowego

O dobrze zaplanowanym i zorganizowanym procesie transportowym, mówi się wówczas, gdy przy możliwie najniższych kosztach, osiągnięto możliwie najwyższe zyski. W praktyce, minimalizacja kosztów przekłada się na realne korzyści zarówno dla klienta, jak i przedsiębiorstwa transportowego.

Aby osiągnąć takie wyniki, jakość świadczonej usługi musi być jak najwyższa, a zatem zapewniać jak najszybszy przewóz, przy zachowanym pełnym bezpieczeństwie. Odpowiadania organizacja całego procesu przewozowego w praktyce sprowadza się do zaplanowanych czynności, które każdy uczestnik danego zlecenia powinien wykonać, przy zachowaniu narzuconej metodyki, jak i kolejności.

Zarządzanie dostępną flotą – kluczowe zadanie spedytora

Zarządzenie dostępną flotą to decydujące zadanie podczas planowania zlecenia transportowego. Pod pojęciem tym kryją się:

  • rozdysponowanie pojazdów,
  • optymalne wykorzystanie powierzchni ładunkowej,
  • uwzględnienie czasu jazdy,
  • uwzględnienie czasu pracy kierowców.

Ponownie jest to dość złożonym procesem, w którym każdy czynnik ma wielkie znaczenie. W zależności od wymagań klienta, do zadań spedytora należy dobranie odpowiedniego pojazdu, wybór kierowcy, który odpowiedzialny będzie za dostawę oraz opracowanie możliwie jak najszybszej drogi, z uwzględnieniem wymaganych przerw na odpoczynek.

Korzyści wynikające z pracy spedytora

Korzystanie z usług doświadczonych spedytorów przekłada się na realne korzyści, zarówno dla klienta, jak i dla przedsiębiorstwa transportowego. Największą zaletą jest oczywiście wyższy zysk, przy optymalnych kosztach, które wynikają z możliwie jak najlepiej zaplanowanego procesu spedycji.

Ponadto, dobry kontakt z klientami, a także pośrednikami branży transportowej, to lepsza renoma przedsiębiorstwa, którą ponownie można sprowadzić do wyższych zysków. Takie korzyści nie byłyby osiągalne, gdyby nie dobrze zorganizowany plan działania, opracowany przez specjalistów w swojej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *